Hotline
Business Department
Tên: Le Manh Hung
Số điện thoại: 0935 204 889
Email: manhhung.le87@gmail.com
Sales Department
Tên: Trinh Ngoc Tuan
Số điện thoại: 0933 996 488 / 0985 828 332
Email: ngoctuandn90@gmail.com
Open
Thứ 2 - 6:
Thứ 7:

Quotations

Quotation of building materials in Da Nang 2017
THÉP XÂY DỰNG
Chủng loại - quy cách Đơn Vị Tính  POMINA  MIỀN NAM  VINAKYOEI  HÒA PHÁT POSCO SS - VINA
Đơn giá Đơn giá Đơn giá Đơn giá Đơn giá
VND/kg VND/kg VND/kg VND/kg VND/kg
Thép tròn trơn/Cuộn kg
D6 - CB240 13.050 13.050 13.450 12.750
D8 - CB240 13.050 13.050 13.380 12.750
D10 - CB240 13.140 13.050 12.750
Thép cây vằn kg
Ø D10 x 11,7m - SD295/CB300 12.850 12.850 13.150 12.400 12.600
Ø D12 x 11,7m - CB300 12.700 12.700 13.000 12.250 12.450
Ø D14-20 x 11,7m - CB300 12.700 12.700 13.000 12.250 12.450
Ø D22-25 x 11,7m - CB300 12.700 13.000 12.250 12.450
Thép cây vằn kg
Ø D10 x 11,7m - SD390/CB400 13.100 13.100 13.150 12.700 13.050
Ø D12 x 11,7m - SD390/CB400 12.950 12.950 13.000 12.550 12.750
Ø D14-20 x 11,7m - CB400 12.950 12.950 13.000 12.550 12.750
Ø D22-32 x 11,7m - CB400 12.950 12.950 13.000 12.550 12.750
Thép cây vằn kg
Ø D10 x 11,7m - SD490/CB500 13.200 13.200 13.350 12.800 12.900
Ø D12 x 11,7m - SD490/CB500 13.050 13.050 13.200 12.650 12.750
Ø D14-20 x 11,7m - CB500 13.050 13.050 13.200 12.650 12.750
Ø D22-32 x 11,7m - CB500 13.050 13.050 13.200 12.650 12.750
Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%, giao hàng theo Bazem hoặc qua cân nhà máy.
THÉP TẤM SS400/A36                                                                Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%
Chủng loại - quy cách Bazem Đơn giá Chủng loại - Quy cách Bazem Đơn giá
kg/tờ (VND/kg) kg/tờ (VND/kg)
3ly x1500 x 6000 mm 212 12.363 20ly x 2000 x 6000 mm 1.884 12.909
4ly x 1500 x 6000 mm 283 12.363 25ly x 2000 x 6000 mm 2.355 12.909
5ly x 1500 x 6000 mm 353 12.363 30ly x 2000 x 6000 mm 2.826 12.909
6ly x 1500 x 6000 mm 424 12.363 40ly x 2000 x 6000 mm 3.768 12.909
8ly x 1500 x 6000 mm 565 12.363 50ly x 2000 x 6000 mm 4.710 12.909
10ly x 1500 x 6000 mm 707 12.363 60ly x 2000 x 6000 mm 5.652 12.909
12ly x 1500 x 6000 mm 848 12.545 70ly x 2000 x 6000 mm 6.594 12.909
14ly x 2000 x 6000 mm 1.319 12.545 80ly x 2000 x 6000 mm 7.536 12.909
16ly x 2000 x 6000 mm 1.507 12.545 90ly x 2000 x 6000 mm 8.478 12.909
THÉP HÌNH H, I, U, V- SS400                                                   Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%
Chủng loại - quy cách Độ Dài  kg/mét Đơn giá  Chủng loại - quy cách Độ Dài  kg/mét  Đơn giá 
(VND/kg) (VND/kg)
Sản xuất trong nước 
I 100  An Khánh 6 7,16 13.181 V 30 x 30 x3 Viet Trung 6 4,83 13.181
I 120 An Khánh 6 9 13.181 V 40 x40 x4 NBV 6 2,28 13.181
I 150  An Khánh 6 13,16 13.181 V 50 x 50 x4 NBV 6 3 13.181
U 80 An Khánh 6 5 13.181 V 50 x 50 x5 NBV 6 3,66 13.181
U 100 An Khánh 6 5,5 13.181 V 63 x 63 x 5 NBV 6 4,16 13.181
U 100 An Khánh (nặng) 6 7,5 13.363 V 63 x 63 x 6 NBV 6 5 13.181
U 120 An Khánh 6 7,16 13.363 V 70 x 70 x 5 AK 6 5,16 13.181
U 120 An Khánh (nặng) 6 9,33 13.363 V 70 x 70 x 6 AK 6 5,66 13.181
U 140 Anh Khánh 6 9 13.363 V 75 x75 x5 NBV 6 6,33 13.181
U 140 Anh Khánh (nặng) 6 11,33 13.363 V 75 x75 x6 NBV 6 8,16 13.181
U 150 An Khánh 6;12 17 13.363 V 75 x75 x7 NBV 6 8,83 13.181
U 160 An Khánh 6;12 12,33 13.363 V 80 x 80 x 7 An Khánh 6 8 13.181
U 160 An Khánh 6;12 13 13.363 V 90 x 90 x 7 An Khánh 6 9,5 13.181
U 200 An Khánh 6;12 17,5 13.363 V 100 x 100 x 10 An Khánh 6;12 14,16 13.181
Nhập khẩu Trung Quốc, Hàn Quốc
I 100 x 55 x 4.5 x 6.2 6;12 9,46 13.454 H 100 x 100 x 6 x 8 12 17,2 13.636
I 120 x 64 x 4.8 x 6.5 6;12 11,5 13.454 H 125 x 125 x 6.5 x 9 12 23,8 13.636
I 150 x 75 x 5 x 7  6;12 14 13.454 H 148 x 100 x 6 x 9 12 21,1 13.636
I 198 x 99 x 4,5 x 7  12 18,2 13.454 H 150 x 150 x 7 x 10 12 31,5 13.636
I 200 x 100 x 5.5 x 8 12 21,3 13.454 H 175 x 175 x 7.5 x 11 12 40,4 13.636
I 248 x 124 x 5 x 8  12 25,7 13.454 H 194 x 150 x 6 x 9 12 30,6 13.636
I 250 x 125 x 6 x 9  12 29,6 13.454 H 200 x 200 x 8 x 12 12 49,9 13.636
I 298 x 149 x 5.5 x 8  12 32 13.454 H 244 x 175 x 7 x 11 12 44,1 13.636
I 300 x 150 x 6.5 x 9  12 36,7 13.454 H 250 x 250 x 9 x 14 12 72,4 13.636
I 346 x 174 x 6 x 9  12 41,4 13.636 H 294 x 200 x 8 x 12 12 56,8 13.818
I 350 x 175 x 7 x 11  12 49,6 13.636 H 300 x 300 x 10 x 15 12 94 13.818
I 396 x 199 x 7 x 11  12 56,6 13.636 H 340 x 250 x 9 x 14 12 79,7 13.818
I 400 x 200 x 8 x 13  12 66 13.636 H 350 x 350 x 12 x 19 12 137 13.818
I 446 x 199 x 8 x 12  12 66,2 13.636 H 390 x 300 x 10 x 16 12 107 13.818
I 450 x 200 x 9 x14  12 76 13.636 H 400 x 400 x 13 x 21 12 172 13.818
I 496 x 199 x 9 x 14  12 79,5 13.636 H 440 x 300 x 11 x 18 12 124 13.818
I 500 x 200 x 10 x 16  12 89,6 13.636 H 482 x 300 x 11 x 15 12 114 13.818
I 596 x 199 x 10 x 15  12 94,6 13.636 H 488 x 300 x 11 x 18 12 128 13.818
I 600 x 200 x 11 x 17  12 106 13.818 H 582 x 300 x 12 x 17 12 137 13.818
I 700 x 300 x 13 x 24  12 185 13.818 H 588 x 300 x 12 x 20 12 151 13.818
I 800 x 300 x 14 x 26  12 210 13.818